Torpet Foglahem

under Häradsmåla i A Häradsbäcks rote

Även stavats Fåglahem och Fuglahem. Bör vara samma torp under Häradsmåla som ibland skrivits "Foglaholm". Backstugan Foglaholm dyker upp första gången i Härlunda sockens husförhörslängd över åren 1811-1820. Det har den stavningen fram till husförhörslängden över åren 1866-1870 då det istället står Foglahem. Den familjen som finns på torpet då var: (inhyses) Bengt Jönsson född 1755 hustrun Johanna Nilsdotter född 1764 dottern Ingjerd född 1793 (utflyttad till Örkened 1810) sonen Måns född 1797 (utflyttad till Jemshög 1812) sonen Jon född 1792 (utflyttad till Lönsboda, årtal svårläst) dotter? pigan Bengta Bengtsdotter född 1783 brukaren (också son?) Bengt Bengtsson född 1788 (inflyttad 1819 från Jemshögs socken)