Torpet Foglahem

under Häradsmåla i A Häradsbäcks rote

Även stavats Fåglahem och Fuglahem. Bör vara samma torp under Häradsmåla som ibland skrivits "Foglaholm". Backstugan Foglaholm dyker upp första gången i Härlunda sockens husförhörslängd över åren 1811-1820. Det har den stavningen fram till husförhörslängden över åren 1866-1870 då det istället står Foglahem.