Torpet Sjödalen

under Brändetorp i G Spjutaretorps rote

Sjödalen under Brändetorp. Öster om gården Brändetorp. Kallas också Näfra-Sissans. Pigan Sissa Bengtsdotter Född 1845. Upphörde 1903 ( Väverska) Torpet lär ha använts som dagsverkstorp. Också en ladugård har funnits på platsen.