Torpet Planen

under Siggaboda i G Spjutaretorps rote

Torpet Planen under Siggaboda gård 1881-1902 (Struket i 1900-08 kyrkbok).