Kulturminnet Det födande trädet

under Spjutaretorp i G Spjutaretorps rote

Ett träd som synes föda fram en rund sten. Finns med i boken Trädspeglingar av Marianna Agetorp