Torpet Ugglandsryd

under Häradsmåla i A Häradsbäcks rote

Har även kallats Lunne-täppet. Namnet Ugglandsryd dyker upp första gången i Härlunda sockens husförhörslängd över åren 1772-1790. Sista boende var änkan Ingrid Jonsdotter som bodde på torpet till 1869. I husförhörslängden åren1866-1870 bor hon där med två dörrar Maria född 1845 och Catharina född 1856. De är utflyttade 1868 och 69. Vid namnet på torpet står det att torpet brukas under gården och efter det finns inte namnet Ugglandsryd med i husförhören.