Torpet Skärsholm (Fredrikslund)

under Långasjömåla i E Karsemålas rote

Senast brukare Fredrik Svensson född 1856 i Almundsryd och hans hustru Matilda Olofsdotter född 1860. Idag fritidshus.