Kulturminnet Tjärränna 2

under Björkeryd i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Tjärränna, 9 m l (N-S), 1,5 m br och 0,4 m dj. I N ett bröst, 0,2 m h och 0,4 m br. N om bröstet en uppsamlingsgrop, rund, 1 m diam och 0,3 m dj.