Torpet Marsholmen (Kilens)

under Krampanäs i E Karsemålas rote

Skylt finns Sist boende Olof Nilsson Torpet upphörde 1908 då stugan flyttades till Ålshult.