Torpet Dalansryd

under Bromåla i C Slätthults rote

Torpet Dalansryd När torpet byggdes i slutet av 1820-talet tillhörde det stamfastigheten i Bromåla liksom granntorpet Dalanshult, som redan bebotts i femtio år. Det är först i samband med laga skiftet 1856/57 som Dalansryd tillhör och brukas under Bromåla 1:10. Sven Håkansson och Stina Carlsdotter med ettårige sonen Eric var de  första som bodde i torpet. Sven var bondson från Slätthult och  Stina var född i Björkeryd. De hade tidigare bott en kort tid i Linneshult innan de flyttade in i torpet Dalansryd 1929. Samma år gick sedan flytten till torpet Foglahem i Häradsmåla.  Men nästa familj blev kvar i nästan 30 år. Håkan Bengtsson från Vashult och Bengta Mikaelsdotter från Norra Havhult i Örkened gifte sig 1828 och påbörjade sitt torparliv i Dalansryd året efter. Det är alltså denna familj som säkert slitit mycket ont för att ta fram små odlingslotter och ängsmark på dessa steniga ägor. Under åren utökades familjen med fem barn som också fick delta med olika sysslor på torpet.  År 1844 flyttar även änkan Stina Håkansdotter från Sänneshult med sonen Jacob in i torpet. Några år senare kommer också hennes son Håkan Persson med hustru Maria Petersdotter. Man blir då flera som kan arbeta på torpet eftersom torparen Håkans äldre sönerna nu också lämnat hemmet.  Man kan se i bouppteckningen efter Håkan att de hade en ko, en häst, tre får med lamm och en gris. Det framgår också att torpet värderas till 450 kronor och hälften av årets gröder värderas till 80 kronor. I Bouppteckningen kan man också läsa att sonen Peter ”är för flera år tillbaka flyttad till Amerika, och der har bosatt sig och troligen aldrig kommer åter”. Den som bor sist på torpet är änkan Bengta Mikaelsdotter, som lämnar Dalansryd 1860 och flyttar till sin son Bengt Håkansson, som nu har familj och en liten gård i Höghult i Virestad. Ägare/brukare av Dalansryd 1829-1829 Sven Håkansson. Född 12 december 1800 i Slätthult, Härlunda (G). Stina (Maria Christina) Carlsdotter. Född 13 mars 1801 i Björkeryd, Härlunda (G). Barn S: Eric Svensson. Född 3 februari 1828 i Slätthult, Härlunda (G). 1829-1858 Håkan Bengtsson. Född 13 januari 1794 i Vashult, Härlunda (G). Död 27 juli 1858 i Dalansryd, Bromåla, Härlunda (G).  Bengta Mikaelsdotter. Född 24 september 1804 i Norra Havhult, Örkened (L). Barn D u.ä.: Maria Håkansdotter. Född 5 januari 1826 i Hallaboda, Härlunda (G). S: Peter Håkansson. Född 26 november 1830 i Dalansryd, Härlunda (G). S: Bengt Håkansson. Född 20 maj 1834 i Dalansryd, Härlunda (G).  D: Elin Håkansdotter. Född 26 oktober 1836 i Dalansryd, Härlunda (G). D: Catharina Håkansdotter. Född 24 juni 1839 i Dalansryd, Härlunda (G). Inhyses 1844-1857 Änkan Stina Håkansdotter. Född 1792 i  Virestad (G). Död 19 november 1857 i Dalandryd, Bromåla, Härlunda (G). S: Jacob Persson. Född i 21 mars 1832 i Sänneshult, Virestad (G). Inhyses 1851-1858 Håkan Pehrsson. Född 13 september 1825 i Sänneshult, Virestad (G). Maria Petersdotter. Född 6 mars 1830 i Västra Torsås (G). Barn S: Peter Håkansson. Född 3 september 1853 i Dalansryd, Bromåla, Härlunda (G). D: Elin Håkansdotter. Född 15 oktober 1855. Död 20 oktober 1855 i Dalansryd, Bromåla, Härlunda (G). D: Anna Håkansdotter. Född 12 november 1856 Dalansryd, Bromåla, Härlunda (G). Inhyses Änkan Bengta Mikaelsdotter. Född 24 september 1804 i Hallaboda, Härlunda (G). Änkan Stina Håkansdotter. Född 1792 i  Virestad (G). Död 19 november 1857 i Dalandryd, Bromåla, Härlunda (G). 1858-1860 Änkan Bengta Mikaelsdotter. Född 24 september 1804 i Hallaboda, Härlunda (G). Död 19 april 1870 i torpet Höghult i Virestad (G).