Kulturminnet Tjärränna 1

under Björkeryd i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Tjärränna, 7 m l (NÖ-SV), 1,5 m br och intill 0,5 m dj. SV om rännan är ett bröste, 0,3 m h och 0,3 m br. SV bröstet är en uppsamlingsgrop, 1,5 m diam och 0,5 m dj.