Kulturminnet Tjärränna 6

under Vashult i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Område med skogsbrukslämningar, ca 15x5-10 m (Ö-V), bestående av 1 tjärränna och 1 beckkokningsanläggning. Tjärrännan är 10 m l (Ö-V), 1-3 m br, avsmalnande i ändarna och 0,8 m dj. I Ö änden är en uppmurad bröstning, 0,3 m h och 1,5 m br, helt övermossad. Ö om denna är en uppsamlingsgrop, ca 1,5 m st och 0,8 m dj. Beckkoket, beläget 1 m NÖ om uppsamlingsgropen är närmast runt, 2 m diam och 0,3 m h. I mitten är en fördjupning för grytan ca 1 m st och 0,2 m dj. Anläggningen är helt övermossad.