Torpet Torpruin

under Långhult i B Långhults rote

Riksantikvariets beskrivning av lämning: Husgrund , 5x4 m (NNV-SSÖ) , med intill 1 m h väggar av kallmurad sten. Ingång i SSÖ. Grunden ingrävd i backsluttning. Bild på husgrunden 2018. Se nedan. Denna lämning är under utredning. Är det någon som har kunskap om backstugan och de personer som bott här ombedes ni kontakta en av redaktörerna för Långhults rote. Se kontakter.