Byggnaden G:a Affären

under C1 Billarp i C Slätthults rote