Kulturminnet G:a Affären

under Billarp i C Slätthults rote