Kulturminnet Lintork

under Knihult i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Lintorksanläggning, s.k. "snugga", 1,5x0,8 m (NNV-SSÖ). Kallmurade väggar, 0,5-1,2 m h. N gaveln utgörs av ett jordfast block, ca 2 m st och 1 m h. Kol anträffades vid sondning.