Kulturminnet Linbastu

under Barkhult väst. och öst. gård (Utskift) i B Långhults rote

Trolig linbastu.