Torpet Fållen

under Vashult i D Vashults rote

Skylt finns. Första gången namnet Fållen dyker upp i Härlunda sockens husförhörslängd är i boken över åren 1811-1820. Avstyckades från gården enligt Lantmäteriets historiska kartor 1920. Köpare var då Karl Fredrik Lundgren, se mer om honom längre ner.   Boende ca. 1811-1894; Det framgår inte när familjen flyttade in men i boken över åren 1789-1810 var Sven nedan dräng på torpet Kvarnhult under Vashult och då också antecknad som sockenskräddare; Sven Kerstinsson född 1782.  Bör vara son till pigan Kerstin Andersdotter född 1752 som bodde som inhyses i Vashult med sonen. Hon är antecknad död 1809. Sven är antecknad död 1838. hustrun Ingeborg Bengtsdotter född 1784. Bor kvar som inhyses änka fram till sin död 1861. dottern Kerstin född 1815. Flyttar 1833 till Virestads socken. sonen Anders född 1818. Tar över torpet, se mer om honom nedan. sonen Bengt född 1822. Död 1824. dottern Anna född 1824. Död 1825.   Inhyses änkan Gunnild Sunesdotter född 1734, död 1827.   Anders Svensson (ovan) gifter sig med Karin Jönsdotter född 1817. Inflyttad från Västra Torsås socken 1843. Tillsammans fick de barnen; sonen Sven Johan född 1844, Härlunda dottern Catharina född 1846, Härlunda Familjen flyttar 1847 till Virestads socken.   Inflyttade 1847 från torpet Bokedal under Häradsbäck; Johannes Jönsson född 1796. Bor kvar som inhyses fram till sin död 1868. hustrun Elin Carlsdotter född 1793.Bor kvar som inhyses fram till sin död 1870. dottern Maria född 1828. Flyttar 1851 till Västra Torsås socken, tillbaka därifrån 1852. Flyttar återigen till Västra Torsås 1857. Se mer om henne längre ner. dottern Bengta född 1834. Flyttar 1853 till Virestads socken.   Torpar drängen Hans Bondesson född 1820, Härlunda. Inflyttad 1851 från torpet Skärfudden under Vashult, flyttar 1852 till torpet Sjöboholm under Vashult.   Toparen Per Johannesson född 1819, Härlunda. Inflyttad 1852 från gården Vashult där han varit dräng. Son till Johannes och Elin ovan. hustrun Kerstin Andersdotter född 1822, Västra Torsås. Inflyttad därifrån 1852. Paret flyttar 1853 till huvudgården Vashult. I boken över åren 1849-1855 finns en anteckning vid Fållen att det ägs av en Måns Röman i Gohult, Virestads socken. Det står också med i boken över åren 1856-1860 men där är det överstrukit.   Drängen Peter Persson född 1837, Härlunda. Inflyttad 1858 från gården Häradsbäck där han också varit dräng. Flyttar 1863 till torpet Rosenholm under Långhult.   Inflyttade 1860 från torpet Brändeborg under Brändetorp; Bengt Jönsson född 1822, Härlunda hustrun Ingeborg Haraldsdotter född 1821, Almundsryds socken. dottern Ingrid Maria född 1855, Härlunda Avskedade soldaten och änklingen Harald Jönsson Dryck? född 1784, Almundsryds socken. Död 1860. Bör vara far till Ingeborg ovan. Familjen flyttar 1861 till torpet Wevik under Trolleboda.   Inflyttade 1863 från Västra Torsås socken; Lars Persson född 1822, Västra Torsås hustrun Maria Johannesdotter (samma som Maria ovan) dottern Carolina född 1857, Västra Torsås sonen Peter Johan född 1859, Västra Torsås dottern Mathilda född 1860, Västra Torsås sonen Carl Gustav född 1863, Västra Torsås sonen August född 1867, Härlunda? Familjen flyttar 1870 till torpet Sjöholmen under Vashult.   Inflyttade 1870 från torpet Sjöboholm under Vashult; Inhyses, Johannes Håkansson född 1818, Härlunda hustrun Kerstin Persdotter född 1811, Härlunda. Död 1877. sonen Peter född 1842, Härlunda I boken över åren 1876-1880 har finns familjen på Fållen men namnet på huset är struket och ersatt med "backstugan Planen". Troligen fick de flytta till grannhuset och bo där som ett såkallat undantag. På samma sida finns en annan familj och där har man lagt till "T. Fållen" över deras namn istället; Måns Andersson född 1828, Örkeneds socken hustrun Johanna Nilsdotter född 1827, Härlunda. dottern Emma född 1862, Härlunda. Flyttar 1884 som piga till gården Vashult. I dokumenten på Lantmäteriets historiska kartor från Vashults laga skifte 1874 står att Magnus Andersson var innehavare av ett torp kallat Sjötorpet och skulle få vederlag för detta inom Vashults norregårds ägor på så kallade "Fållatorpet". Familjen står som inflyttade 1879 från Knoxhult, men på Sjötorpet har det stått just att det brukats av en Måns Andersson i Knoxhult och som hade flyttat från torpet till Knoxhult 1875. Så Måns och Magnus bör vara samma person. Måns och Johanna flyttar 1887 till torpet Lilla Hem under Knoxhult.   Inflyttade från Aringsås (gammalt namn för Alvestad) 1884; Peter Månsson född 1856, Härlunda hustrun Maria Petersdotter född 1849, Skatelövs socken. dottern Ida Christina född 1882, Härlunda. Död 1891. sonen Gustav Magnus född 1885, Härlunda. Död 1891. dottern Emma Sofia född 1887, Härlunda. Död 1889. sonen Axel Emil född 1891, Härlunda Familjen flyttar 1894 till torpet Grönastrand under Knihult.   Boende 1894-> Inflyttade från torpet Grönastrand under Knihult 1894; Ola Andersson född 1828, Hällaryd Blekinge. Död 1902. hustrun Nilla Petersdotter född 1835, Åryd. Död 1898. dottern Ida född 1871, Åryd sonen Johan Vilhelm född 1873, Åryd dottern Hilda född 1877, Åryd. På alla tre utav barnen står det antecknat "i Danmark" och 1905 skriver prästen in dem i boken över obefintliga.   Inflyttade från Västra Torsås socken 1903; Bagaren Karl Fredrik Lundgren född 1862 i Skivarp, Malmöhus. Död 1938 hustrun Karolina Danielsdotter född 1874, Härlunda. sonen Karl Leander född 1896, Västra Torsås. Flyttar till Kristianstad 1914, flyttar tillbaka därifrån 1917. Flyttar till Virestad 1926. dottern Semmy Linnea född 1897, Västra Torsås. Flyttar 1916 till Torrlösa, Malmöhus län. sonen Henning Valdemar född 1901, Västra Torsås. Flyttar 1920 till Stockholm, kommer tillbaka därifrån 1922. Emigrerar till Amerika 1927. dottern Selma Sofia född 1904, Härlunda. Flyttar 1920 till Torrlösa, Malmöhus län. Hon kommer tillbaka igen men inget år angett. Flyttar 1923 till Finja (Kristianstad?). dottern Anna Elisabeth född 1906, Härlunda. Flyttar 1928 till Virestad, tillbaka därifrån 1931. Gifter sig och flyttar till Almundsryd 1932. sonen Erik Vilhelm född 1909, Härlunda. Flyttar 1929 till Torrlösa, Malmöhus län, tillbaka därifrån senare samma år. Se mer om honom nedan. sonen Aron Daniel född 1912, Härlunda. Flyttar 1930 till Torrlösa, Malmöhus län, kommer tillbaka därifrån 1931. sonen Otto Georg född 1915, Härlunda dottern Elsa Nina Karolina född 1919, Härlunda   Daniel Petersson född 1843, Härlunda. Inflyttad 1916 från torpet Torsjö under Torbjörnahult. Troligen far till Karolina ovan. Död 1927.   Huset revs runt 1946 då paret Erik (ovan) och Edit Lundgren hade byggt sig ett nytt hus på andra sidan vägen. De flyttade in 1943 från Barkhult, Virestad.   [caption id="attachment_8468" align="alignnone" width="300"] Karta från Lantmäteriets historiska kartor. Fållen och troligen Planen vid Vashults laga skifte år 1872. Här kallat "Fålletorpet" och benämns bla med nummer 186-195. Andra huset kallas här "klockaretorpet".[/caption]   [caption id="attachment_8989" align="alignnone" width="300"] Bild från boken Svensk bebyggelse från 1952.[/caption]