Skylt finns

De första som bebodde den år...">

Torpet Törnaholm (Dalatorpet)

under Bromåla i C Slätthults rote

Skylt finns

De första som bebodde den år 1836 nybyggda backstugan Törnaholm var Petter Isaksson (1789-1850) och hans hustru Stina Jönsdotter (1797-1878) med flera små barn. Stina var född i Häradsbäcks soldattorp No 5, dotter till soldaten Jöns Dahl. Petter och Stina gifte sig 1819 och bodde de första åren i olika backstugor i socknen. Petter, som kom ifrån Södra Ljunga, hade dömts för andra gången för stöld vid Albo tingsrätt. Familjen bodde kvar i backstugan Törnaholm resten av sina liv och var de som odlade upp flera små åkrar runt backen som stugan (5x5 meter) var ingrävd i. Man kan fortfarande idag hitta flera röjningsrösen liksom resterna av en tjärränna runt själva boningshuslämningen.

Petter dör 1850 men änkan Stina Jönsdotter med några barn bor kvar med stöd av fattigvården. Hennes son Gustav gick till sjöss och misstänks vara död i kyrkoboken och sonen Anders är ”vanartig” och går inte i skolan. När sonen Magnus gifter sig 1857 med Elin Danielsdotter från Långasjömåla flyttar de in i backstugan Törnaholm med nyfödda dottern Blenda och bor här i två år. Under åren 1863-65 bor även så kallad inhyses i backstugan men Stina lever sedan här ensam fram till sin död 1878. Hon blir då den sista som bor i denna backstuga.

Nu är det helt igenväxt på platsen men kanske kan vi hitta en linnea, Smålands landskapsblomma, någonstans i närheten?

Boende i backstugan Törnaholm

1836-1878

Petter Isaksson. Född i Södra Ljunga 1789. Död 16 april 1850 på Törnaholm. Gift med

Stina Jönsdotter. Född i Häradsbäcks soldattorp No 5 den 5 oktober 1797. Död 9 april 1878 i backstugan Törnaholm, Bromåla, Härlunda (G).

Barn

D: Elin Petersdotter. Född 4 mars 1822 i backstugan Foglahem, Knoxhult, Härlunda (G).

S: Jöns Petersson. Född 22 nov 1830 i backstugan Bokedal, Knoxhult, Härlunda (G).

S: Magnus Petersson. Född 16 november 1834 i backstugan Bokedal, Knoxhult, Härlunda (G).

S: Gustaf Petersson. Född 10 februari 1838 i backstugan Törnaholm, Bromåla, Härlunda (G).

S: Anders Petersson. Född 17 mars 1842i backstugan Törnaholm, Bromåla, Härlunda (G).

Sonhustru: Elin Danielsdotter. Född 6 juli 1837 på torpet Lindön, Långasjömåla, Härlunda (G)

D: Blenda Magnusdotter. Född 26 oktober 1857 i Jordkoja, Torbjörnahult, Härlunda (G)

Inhyse

Inga Andersson. Född 16 januari 1834 i Virestad (G). Hennes son Sven Johan född 12 april 1863 i Långhult, Härlunda (G).

Källa: RA och RAÄ-fornsök.