Kulturminnet Fångst/Förvaringsgrop

under C5 Ilagölsmåla (Ellagölsmåla) i C Slätthults rote