Torpet Karlsro (Fågla-Kallens)

under Långhult i B Långhults rote

Karlsro Karl Vilhelm Magnusson flyttade in i Karlsro 1934. Han var född i Almundsryd 20 mars 1880, men växte upp med sina föräldrar Magnus Karlsson och Elin Karlsdotter i torpet Foglahem från två års ålder fram till föräldrarnas död, fadern 1817 och modern 1922. Därefter bodde han som inhyses i gården i Häradsmåla och därefter i  Sjöryd innan han slutligen slog sig ner i Karlsro i Långhult. I folkmun kallades Karl Vilhelms hus för ”Fågla-Kallens”, troligen för att han vuxit upp i torpet Foglahem i Häradsmåla. Han var en säregen man och hans klädsel väckte bland annat uppmärksamhet när han kom promenerande i byn. Han levde här fram till sin död 21 februari 1971. Huset står fortfarande kvar. Se bild nedan. Källor: Kyrkb. Hus.l.