Kulturminnet Källargrop

under Knihult i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Källargrop, rektangulär, 3x1,5 m (NNÖ-SSV) och 0,8 m dj. På kortsidorna uppmurade gavelpartier intill 0,3 m h och intill 1 m br.