Torpet Blädingenäs

under Häradsbäck i A Häradsbäcks rote

Första gången namnet Blädingenäs dyker upp i husförhörslängden över Härlunda sockan är i boken över åren 1821-1829. Namnet ser då ut att vara tillagt med annan skrivstil och inflikat vid backstugan på samma sida. Eventuellt kan det röra sig om den som ibland kallats "Bäckastugan" för det namnet försvinner samtidigt som Blädingenäs uppkommit i kyrkboken. En indikation på att en stuga fanns tidigare är att det i ett dokument om utskifterna (historiska kartor, storskifte på utägor 1789) står att "..tillägg att Häradsbeck (menas gården)  behålla backstugan med kålgården som är belägen intill och östan? härdsvägen, vid vägen åt Björkeryd". De första som bor på torpet (boken över åren 1821-1829): Daniel Håkansson född 1788, död 1822? Hustrun Lisbeth Johansdotter född 1790 Dottern Maria född 1818 Sonen Johannes född 1820 Måns Svensson född 1770 hustrun Sissa Carlsdotter född 1783, avled 1822 dottern Maria född 1812 Inhyses pigan Karin Sunesdotter född 1782 hennes son Sune född 1810 hennes son Johannes född 1815 drängen Jonas Bengtsson född 1797 pigan Johanna Ringström född 1788 i Tvävelsås, inflyttad 1825 från Almundsryd (ev. samma som senare blev barnmorska i byn)   Efter Daniels död gifter Lisbeth om sig med Nils Persson född 1803. De får dottern Martha tillsammans 1824. Familjen flyttade in från Sjöboholm under Vashult och flyttar sen tillbaka dit igen. I bokuppteckningen efter Daniel står det att "stugan ligger på Häradsbäcks jord men backstugan (eller ev. bakstugan?) ligger på Låkhults jord" och att den på Låkhults skulle vara inköpt. I vissa husförhörslängder finns både torpet Blädingenäs och backstugan Blädingenäs, vilket skulle kunna vara de två hus som nu ligger mitt emot varandra eftersom ena ligger på Häradsbäck och andra på Låkhult. Men det är endast en teori i dagsläget.