Torpet Blädingenäs

under Häradsbäck i A Häradsbäcks rote

Skylt saknas. Första gången namnet Blädingenäs dyker upp i husförhörslängden över Härlunda sockan är i boken över åren 1821-1829. Namnet ser då ut att vara tillagt med annan skrivstil och inflikat vid backstugan på samma sida. Eventuellt kan det röra sig om den som ibland kallats "Bäckastugan" för det namnet försvinner samtidigt som Blädingenäs uppkommit i kyrkboken. En indikation på att en stuga fanns tidigare är att det i ett dokument om utskifterna (historiska kartor, storskifte på utägor 1789) står att "..tillägg att Häradsbeck (menas gården)  behålla backstugan med kålgården som är belägen intill och östan? härdsvägen, vid vägen åt Björkeryd". De första som bor på torpet (boken över åren 1821-1829): Daniel Håkansson född 1788, död 1822? Hustrun Lisbeth Johansdotter född 1790. Eventuellt född på soldattorpet precis intill. Dottern Maria född 1818 Sonen Johannes född 1820 Måns Svensson född 1770 hustrun Sissa Carlsdotter född 1783, avled 1822 dottern Maria född 1812 Inhyses pigan Karin Sunesdotter född 1782 hennes son Sune född 1810 hennes son Johannes född 1815 drängen Jonas Bengtsson född 1797 pigan Johanna Ringström född 1788 i Tvävelsås, inflyttad 1825 från Almundsryd (ev. samma som senare blev barnmorska i byn)   Efter Daniels död gifter Lisbeth om sig med Nils Persson född 1803. De får dottern Martha tillsammans 1824. Familjen flyttade in från Sjöboholm under Vashult och flyttar sen tillbaka dit igen. I bokuppteckningen efter Daniel står det att "stugan ligger på Häradsbäcks jord men backstugan (eller ev. bakstugan?) ligger på Låkhults jord" och att den på Låkhults skulle vara inköpt. I vissa husförhörslängder finns både torpet Blädingenäs och backstugan Blädingenäs, vilket skulle kunna vara de två hus som nu ligger mitt emot varandra eftersom ena ligger på Häradsbäck och andra på Låkhult. Men det är endast en teori i dagsläget.   Boende ca.1830-1881; Inhyses änklingen Måns Svensson född 1770 (som ovan). Död 1857. dottern Maria född 1812 (som ovan). Flyttar 1869 till sockenstugan under Häradsbäck. hennes son Peter född 1837. Flyttar 1853 till gården Häradsbäck. hennes son Jonas född 1846.   Torparen Sven Håkansson född 1800. Död 1844 hustrun/ änkan  Stina Karlsdotter född 1801. Död 1855 sonen Erik född 1828. Flyttar 1848 som torpare till Håkansborg under Björkeryd. dottern Elin född 1830. Se mer om henne nedan. sonen Peter född 1833. Flyttar 1850 till gården Häradsbäck. dottern Maria född 1836. Flyttar 1853 till Björkesjömåla. sonen Karl Johan född 1844. Flyttar till Kristianstad i Skåne 1862.   Inflyttade från Almundsryds socken 1841; Jonas Johansson född 1815, Härlunda hustrun Maria Åkesdotter född 1810, Almundsryd sonen Bengt född 1840, Almundsryd Familjen flyttar 1842 till torpet Grönastrand under Knihult.   Drängen/ torpardräng Jöns Månsson född 1807, Härlunda. Inflyttad från Björkeryd 1844. Son till Måns Svensson ovan. Finns senare på backstugan Blädingenäs men dör där 1889. pigan Anna Jönsdotter född 1834, Härlunda. Inflyttad 1857 från gården Häradsbäck med dottern. dottern Christina Andersdotter född 1856, Härlunda sonen August Andersson född 1859, Härlunda Inhyses pigan Ingeborg Andersdotter född 1808, Härlunda. Inflyttad 1860 från torpet Nöjet under Häradsbäck.   Inflyttade från Slätthult 1865; Håkan Håkansson född 1830, Härlunda hustrun Signild Petersdotter född 1824, Almundsryd sonen Peter Johan född 1859, Härlunda dottern Ingrid född 1861, Härlunda sonen Carl Gustav född 1864, Härlunda Familjen emigrerar till Amerika 1869. pigan Anna Johannisdotter född 1843, Härlunda. Inflyttad 1865 från Björnhult. Flyttar 1866 till Slätthult och sedan vidare till Örkened socken i Skåne.   Elin Svensdotter (ovan) gifter sig 1861 med Johan Rydiander född 1828. de bor på torpet med barnen; dottern Emma Lovisa född 1861, Härlunda sonen Carl Fredrik född 1863. Död 1865. dottern Mathilda född 1865, Härlunda Familjen flyttar 1866 till en backstugan under Långhult.   I böckerna över åren 1866-70, 1871-75 och 1876-80 har prästen antecknat att Blädingenäs ägs av skolläraren och organisten Anders Svensson (då boende i sockenstugan, under Häradsbäck där han var lärare). Under alla dessa år äger de alltså huset men bor inte där. Se mer nedan. Boende ca. 1881-1889; Det står inte när de flyttade in men i boken över åren 1881-1893 finns; Organisten och skolläraren Anders Svensson född 1833, Fröderyd hustrun Lovisa Gustava Dahlstedt född 1833, Ökna sonen Anton Mauritz född 1862, Moheda. Flyttar till Örkened socken i Skåne 1884. dottern Nanny Maria Lovisa född 1867, Härlunda dottern Annie Hilfrida Charlotta född 1870, Härlunda sonen Anders Emil född 1872, Härlunda dottern Agnes Selma Ottilia född 1875, Härlunda Familjen flyttar 1889 till Vallsjö.   Boende 1890-> Inflyttade 1890 från Nyatorp under Björkeryd; Peter Johan Andersson Söderling född 1856, Knihult Härlunda. Snickare. hustrun Elin Bengtsdotter född 1856, Billarp Härlunda. Död 1896. sonen Albert Mauritz född 1884, Härlunda. Flyttar till Knäred 1911. sonen Oskar Bernhard född 1886, Härlunda. Emigrerar till Amerika ca 1913 sonen Axel Ludvig född 1888, Härlunda. Död 1891. dottern Emma Amalia född 1890, Härlunda. Död 1891. sonen Alex William född 1892, Härlunda. Död 1894. sonen Arvid Emanuel född 1894, Härlunda.  Bor kvar med sin far. sonen Alexander Gabriel född 1896, Härlunda. Emigrerar till Amerika 1915. Peter Johans mamma änkan Hanna Persdotter född 1821, Jämshögs socken. Död 1897. pigan Kristina Persdotter född 1876, Härlunda. Emigrerar till Amerika 1895. Peter Johan gifter 1897 om sig med Emma Håkansdotter född 1860, Härlunda. Hon flyttade då in från torpet Flyen under Vashult. Det står sedan att de är skilda 1900 och att Emma återfinns i listan över obefintliga så det är oklart vart hon tar vägen. 1901 gifter Peter Johan sig igen med en annan Emma. Emma Heurlin född 1861,  Virestad. Inflyttad därifrån efter giftemålet. Död 1927.   Blädingenäs med familjen Söderling. Fotot förvärvat från deras ättling i USA. Okänt årtal men gissningsvis från ca 1910.