Kulturminnet Älvkvarn/Skålgrop

under Billarp i C Slätthults rote

Älvkvarnsliknande bildning. 6 cm i diameter och 0,5 cm djup, belägen på krönet av ett block, c:a 3 m brett och 2 m högt. Inventerat av skogsstyrelsen. Källa: Riksantikvarieämbetet.   Beskrivning "Älvkvarn". En älvkvarn även kallad skålgrop, är en form av hällristning. Dessa har uppstått genom att människor har huggit med en knackesten eller malt sädeskorn på blocket. Detta gjorde man i en fruktbarhetsritual för att få goda skördar och skydd mot sjukdomar och missväxt. Man valde ofta platser i anslutning till byns odlingar för att få god effekt. Källa: Skogshistoria