Kulturminnet Älvkvarn/Skålgrop

under C1 Billarp i C Slätthults rote