Byggnaden Sockenstugan

under Häradsbäck i A Häradsbäcks rote

Finns med i Härlunda sockens husförhör första gången i boken över åren 1751-1770 och benämns då "socknastugan". Sedan dess verkar det ha bott folk i huset och det har även varit skola. Huset har även kallats "kommunalhuset". Idag finns här både vävstuga, lägenheter och kyrkans lokaler. [caption id="attachment_5833" align="alignnone" width="300"] Bild från digitalt museum, där står att bilden är ifrån 1910-talet och kallas där småskolan i Häradsbäck.[/caption]