Kulturminnet Tjärränna 4

under Vashult i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Tjärränna, 13 m l (NÖ-SV), 1,5-2 m br och intill 0,9 m dj. Flankeras av vallar , 3 m br och 0,2-0,4 m h. I SV änden är en uppmurad bröstning i kallmur, 1,5 m br och 0,3 m h. 1,5 m SV om denna är en uppsamlingsgrop , ca 2 m st och 0,5 m dj.