Byggnaden Fritsas

under C4 Hårdahult i C Slätthults rote

Troligen Hårdahults stamfastighet.