Byggnaden Fritsas

under Hårdahult i C Slätthults rote

Troligen Hårdahults stamfastighet.