Byggnaden Bromåla 1:9

under C2 Bromåla i C Slätthults rote

Förmodligen stamfastigheten i Bromåla.