Ägar- och brukarlängd finns under länken ”Läs mera om…..” längst...">

Byggnaden Långhult 1:7

under Långhult i B Långhults rote

Långhult 1:7  

Ägar- och brukarlängd finns under länken ”Läs mera om…..” längst ner på sidan. Denna gård har genom århundradena ägts och brukats inom en och samma släkt från 1600-talet fram till 1985. Gården var i början en del av Södregården för att senare benämnas även Västregården.  De första ägarna till gården under första delen av 1700-talet, som då låg i Långhults by, var Håkan Jonsson och Sissa Clemetsdotter. Deras son Per var den som sedan tog över gården. Hans syster Anna gifte sig med bonden Nils Andersson i Bromåla och blev bonddotter på stamfastigheten i Bromåla. Och hans bror Jöns gifte sig med Martha Götesdotter i Krampamåla. Från 1789 till 1820 ägdes gården på 1/4 mantal av Per Håkanssons son Håkan Persson och hans hustru Kerstin Håkansdotter och därefter gemensamt av sönerna Per och Olof. I samband med Laga skiftet delades den i två gårdar på 1/8 mantal vardera. I protokollet från skiftet står: ”att derintill i Wester belägne åbyggnaderne som för 1/4 mantal gemensamt innehafts och bebos af Olof och Pehr Håkanssöner äro i brukbart stånd och ej behöfva rubbas…”. Det innebar att det inte krävdes att någon skulle flytta ut sin gård från byn Långhult. Detta skedde emellertid något senare och då på eget initiativ. Gården flyttades då till den plats som den finns på idag, på 1860-talet. Då byggdes mangårdsbyggnaden och 1929 byggdes ekonomibyggnad enligt Svenska Gods och Gårdar 1942. Se bild och text nedan. Det var alltså Olofs son Håkan Olsson och hans hustru Bengta som från 1861, på den nya platsen, brukade gården i hela 40 år. Deras dotter Ester Håkansson gifte sig med Sven Magni Svensson, född i Verahult. Under unga år hade Sven Magni arbetat vid telegrafverket fem år i Tyskland. Efter hemkomsten blev det giftermål och köp av hustruns föräldragård. På detta jordbruk la han ner större delen av sitt livs arbete. År 1948 överlät han gården till sonen Axel Julius, samtidigt som han flyttade in i en mindre bostadsfastighet under samma gård. Axel Julius Svensson brukade Långhult 1:7 fram till år 1985.  I folkmun kallades gården ofta ”Julles”. Källor: Kyrkb. Hus.l. och LHK, Jordeböcker, Mantalslängder