Byggnaden Häradsbäcks gästgivaregård

under Häradsbäck i A Häradsbäcks rote

Platsen är även Häradsbäcks gamla bytomt där gårdarna låg från början.