Kulturminnet Häradsbäcks sågkvarn

under Häradsbäck i A Häradsbäcks rote

På platsen finns en kvarn markerad på Häradskartan från år 1660 (Ruuths). Sågverkslämning bestående av 1 sågverksruin, 1 hjulränna och 3 dammvallar. (RAÄ) [caption id="attachment_5620" align="alignnone" width="300"] Bild från RAÄ[/caption]