Torpet Bastekulla (Skolestugan)

under Vashult i D Vashults rote

Skylt saknas. Även kallat "skolestugan" och Bastekulla Skolstuga. Första gången namnet Skolestugan finns med i husförhörslängden över Härlunda socken är i boken över åren 1789-1810.   Boende ca. 1805- 1863; Vi vet inte exakt när de flyttade in med när Olof och Elin (nedan) vigs 1806 i Härlunda så kommer Olof från Bohultstorp Bastekulla och Elin bor då redan på "skolestugan på Vashults ägor" Olof Svensson född 1785. Död 1853. hustrun Elin Eskilsdotter född 1779. Död 1862. Elin ska ha haft någon form av barnundervisning. sonen Johannes född 1807, död 1809. sonen Johannes född 1810 dottern Sissa född 1813, död 1813 sonen Sven född 1816 sonen Jon född 1818 Efter boken över åren 1811-1820  finns inte någon "Skolestuga" i husförhörslängderna och namnet Bastekulla dyker upp för första gången i husförhörslängden över åren 1849-1855. Torpet ligger precis på gränsen till Västra Torsås socken där ett torp med samma namn (under Bohult, Västra Torsås) ligger precis bredvid. Familjen ovan verkar ha flyttat dit. Olof och Elin återkommer 1852 som inflyttade från Västra Torsås. Då kallas torpet "Bastekulla Skolestuga". Olof dör 1853, efter det bor Elin själv kvar fram till sin död 1862. Prästen har antecknat "brukas under gården 1863" vid torpets namn. I nästkommande husförhörslängder (över åren 1866-1870 och 1871-1875) finns inte Bastekulla med men dyker upp igen i boken över åren 1876-1880. Där har då stått Gransholm men det är överstruket och ersatt med Bastekulla troligen flyttade familjen mellan dessa två torp och prästen bytte namnet på platsen istället för att skriva familjen på en annan sida. Därför vet vi inte när familjen flyttade men på Granholmen har prästen antecknat att de brukades under gården 1878 så gissningsvis flyttade de i samband med detta. Boende ca. 1878-> Johan Svensson född 1846, Västra Torsås. Död 1919. hustrun Britta Persdotter född 1841, Almundsryd. Död 1915. Brittas dotter Helena Håkansdotter född 1864, Härlunda. Flyttar till Qviinge? 1880. gemensamma sonen Carl Emil född 1872, Västra Torsås. Flyttar 1900 till Danmark. gemensamma dottern Emma Maria född 1875, Härlunda. Emigrerar till Amerika 1892. gemensamma dottern Jenny Emilia född 1878, Härlunda. Död 1880. sonen Sven Johan född 1881, Härlunda. Flyttar 1900 till Danmark men kommer tillbaka igen senare samma år. Tar senare över torpet, se mer om honom nedan. sonen Peter August född 1884, Härlunda. Flyttar 1900 till Danmark men kommer tillbaka igen senare samma år. Emigrerar till Amerika 1902. fosterdottern Hilma Maria Persdotter född 1886, N. Strö, Kristianstad län. Emigrerar till Amerika 1907.   Sven Johan gifter sig med Kristina Bengtsdotter född 1870, Jämshög. Inflyttad 1919 från torpet Skärvet under Vashult med barnen; dottern Edit Vendla Rut Gustavsson född 1906, Härlunda. Flyttar 1929 till Husjönäs. fosterdottern Anna Lovisa född 1918, Billeberga Malmöhus län. Kanske är hon dotterdotter till Kristina ovan? När de bor på Skärvet ser det ut som att Kristinas dotter Jenny Kristina flyttar in 1918 från Malmöhus län med Anna Lovisa.     [caption id="attachment_8348" align="alignnone" width="300"] Karta från Lantmäteriets historiska kartor. Bastekulla vid Vashults laga skifte år 1872.[/caption]