Kulturminnet Skvaltkvarn

under Torbjörnahult i B Långhults rote

Rester av gammal skvaltkvarn.