Byggnaden Bromåla 1:10

under Bromåla i C Slätthults rote

BROMÅLA 1:10 Bromåla 1:3: 1855 1/16 mtl Bromåla 1:8: 1881 1/32 mtl Ägarlängd till fastigheten Bromåla 1:10 finns under länken ”Läs mera om…..” längst ner på sidan. Denna gård flyttades hit och återuppbyggdes på denna plats vid midsommartid år 1857. Tidigare drevs tre gårdar inom ett hemman tillsammans i byn Bromåla. Alla tre gårdarna låg då där Bromåla 1:9 ligger idag. Vid laga skiftet beslöts att två av gårdarna skulle flyttas ut, dels denna (då benämnd Bromåla 1:3) med 1/16 mantal och granngården Bromåla 1:4, även den 1/16 mantal. Mer information om och intressant karta från laga skiftet 1855-56 finner du under C2 Bromåla till höger i menyn.  Den familj som alltså flyttade hit och byggde upp både mangårdsbyggnad och ladugård var Lars Jönsson, född i Virestad 14 januari 1807, gift 1851 med Karin Persdotter född 23 mars 1825 i Björnhult men uppvuxen i Ilagölsmåla. Hur husen skulle se ut framgår av protokollet från laga skiftet (se bilder). De hade  sju barn som bodde hemma och de brukade stället fram till 1862 då familjen flyttade till Trintendala Norregård i Virestad, där Lars blev arrendator.  Stället såldes då till Gissel Jönsson född i Asarum i Blekinge med hustrun Karna Andersdotter, född i Hoby i Blekinge. De flyttade från Verahult där de tidigare varit inhyses. De hade inga egna barn men hade en dräng och en piga som också bodde här. De drev sedan stället själva i många år fram till 1880 då Gissel dör. Året efter delades hemmanet i två delar om vardera 1/32 mantal. Det nya hemmanet blev alltså 1881  gården Bromåla 1: 7,  som då brukades av Bengt Håkansson (se Bromåla 1:15 i menyn till höger).    Efter Karnas död 1883 ägdes det av sterbhuset. Till gården hörde också torpet Dalansryd som troligtvis låg några hundra meter söder om Bromåla 1:10 samt Backstugan Törnaholm som ligger på vägen ner mot Knoxsjölund. Mer info om dessa - se menyn till höger. Det är först tre år senare, år 1886, som det kommer en ny ägare till  Bromåla 1:8, Ola Andersson med familj. De stannar emellertid bara ett år. Enligt handskrivet köpekontrakt säljes Bromåla 1/32 mtl för en köpesumma om ett tusen kronor samt överlåtelse av ett arrendetorp, Grönastrand i Knihult. Köparen är Per Bengtsson, född 1833 i Virestad och hans hustru Elin Isaksdotter, född 1825 i Almundsryd som alltså 1887 flyttar från sitt torp i Knihult till Bromåla.  Det finns alltså inga släktband mellan de olika ägarna av Bromåla hittills. År 1895 köper emellertid  Gustav Jonasson (1864-1940) och Maria Håkansdotter (1860-1945) Bromåla  1/32 mtl. Gustav var född i en torparfamilj under fattiga förhållanden i Nyatorpet och sedan i Målens torp i Virestad. Han gifte sig 1886 med Maria Håkansdotter, som var född i torpet Ulriksberg under Ulriksmåla  och växte upp där med fyra bröder. Marias yngste bror August utvandrade som 24-åring 1889 till Amerika.  Gustav och Maria bodde några år tillsammans i hustruns torp i Ulriksmåla och först den 4 juni 1895 flyttar de tillsammans med sina två söner Johan Henrik och Anton till Bromåla tillsammans med Marias mamma Anna Karlsdotter (1825-1922), som bor här till sin död (se runa i SMP nedan). Familjen utökas snabbt med barnen Ester 1897, Hilding Mauritz 1898, Karl Almar 1900 och Gunnar Julius 1903. Under dessa år bor alltså tre vuxna och sex barn på Bromåla. Det måste ha varit svåra tider för familjen. Plötsligt flyttar Gustav som 41-åring till Amerika och stannar där i fem år innan han 1910 återkommer. Hemma under den tiden finns alltså hustrun Maria och hennes mamma och fem barn mellan två och tretton år. Sonen Johan Henrik har redan som 15-åring plats som dräng i Rinkaby. Hur klarade man sig då? undrar man. Ett år efter att Gustav kommit hem emigrerar sonen Anton till Amerika. Detta gör också sonen Hilding Mauritz men först 1922 och året efter åker även Karl Almar till Amerika. Yngste sonen Gunnar Julius dör som 20-åring 1924 i lungsot. Dottern Ester får den 18 juli 1917 en dotter, Svea Viola, med fader okänd. Den 12 december 1925 är det bröllop på Bromåla. Då gifter sig Karl Vilhelm Karlsson med hemmavarande dottern Ester Lovisa Gustafsdotter och blir alltså den nye hemmansägaren.  ”Ville” Karlsson har en mycket intressant och dramatisk historia. Han föddes i Chicago den 19 januari 1894. Fadern var Karl Magni Bengtsson, som nitton år gammal utvandrade från Härlunda till Amerika 1891 och modern var Johanna Jönsdotter (1869-1895) från Björkeryd. Ville kom tillbaka till socknen som ettåring tillsammans med sin mamma och de bosätter sig hos hennes föräldrar i Björkeryd (Ville står som ”fosterbarn” i kyrkoboken), men mamman dör redan den 5 september 1895 i lungsot och då är Ville endast 1 år och 8 månader gammal.  Mamma Johannas pappa dör en vecka senare, hennes mamma dör 1898 och hennes två bröder likaså 1897 resp 1899. Kvar i Björkeryd finns plötsligt enbart äldste sonen Gustaf Alfred, 21 år, ytterligare en 11-årig bror och så Ville. Björkeryd arrenderas då ut och de blir inhysingar. Wille utackorderas på socknen 1902 och kommer som åttaårigt inhysehjon till Kronotorpet i Häradsmåla hos Karl Johan Magnusson och hans hustru Ida Sofia Månsdotter. Mammans bror Alfred gifter sig, flyttar 1904, och skaffar egen familj. Ville stannar kvar på Kronotorpet i Häradsmåla, gör sin värnplikt 1914, och flyttar sedan 1917 till sin farmor Elin Bengtsdotter, som då bor i Hasselbacken, under Långhult. Hur kom det då sig att Ville föddes i Chicago? Villes pappa Karl Magni Bengtsson utvandrar till Amerika efter att hans far, Bengt Jonsson på Brändetorp, hade dömts för ett i trakten mycket uppmärksammat mord. Han dog sedan i fängelset Citadellet i Landskrona 1881. Bengt dömdes för anstiftan till mord medan Johan Svensson Hult, ”Gärdslevargen”, tidigare knekt och boende i ett soldattorp i Torbjörnahult, dömdes till livstids fängelse (se urklipp från Smålandsposten nedan).  Mordet och allt som hände i bygden denna sommarkväll 1875 beskrivs i en mycket intressant bok ”Härlundamordet 1875 - En tragedi i småländsk fattigbygd” av Jan Mellhed. Efter Villes och Esters giftermål 1925 bor även Villes svärföräldrar Gustav och Maria och Marias dotter Svea Viola kvar här på Bromåla. De kommande åren får också Ville och hustrun Ester tre barn, Ellen 1926, Gunborg 1929 och Rune 1931. Mor Ester dör emellertid tragiskt lille julafton 1939, endast 42 år. Ville står nu ensam med tre små barn. Svärfadern Gustav dör i december 1940 men svärmodern bor kvar på Bromåla tills hon dör 1945. I bouppteckningen efter henne framgår att deras fyra söner vistas i USA under känd adress. Det innebär ju att de troligen hade brevkontakt under åren. Dottern Gunborg blir som vuxen bondhustru på Bromåla 1:9 då hon gifter sig med Ivar Tomasson. Ville flyttar från Bromåla 1958 till Palmlund i Långhult 1:21 och bor där tillsammans med dottern Ellen, Bertil Söderberg och dottern Lena. Karl Vilhelm Karlsson avlider den 19 juli 1970. Källor: Kyrka Hus.l. och LHK, Jordeböcker, Mantalslängder och muntliga källor