Torpet Nyadal

under Häradsbäck i A Häradsbäcks rote

Även kallat Nydal och Gärdsle-Svennens. Anges som "nybygge 1859" i husförhörslängden över åren 1856-1860. Torpet upphörde 1911 och brukades sedan till gården. Mannen som bodde där till sin död 1911 var Sven Svensson född 1849 i Härlunda, gift 1885. Han var sedan 1905 änkling efter hustrun Elin Persdotter född 1834 i Härlunda. Sven flyttade in från Virestad socken 1876 och Elin också från Virestad efter giftemålet 1885.