Backstugan Damlyckan

under Häradsbäck i A Häradsbäcks rote

Ingen skylt.   Namnet Damlyckan dyker upp i Härlunda sockens husförhörslängd över åren 1830-1834. Namnet finns dock bara i den boken och den efter, som är över åren 1835-1841. Enligt kartor på Lantmäteriets historiska kartor ska det ha legat i området nära kvarnen som kallas Häradsbäcks sågkvarn . I samma område ska även ett torp, kallat Qvarntorpet ha legat. Se kartor längst ner på sidan. I husförhörslängderna står på samma sida som Qvarntorpet vad som då bara benämns "backstugan". Eftersom det då rör sig om en och samma familj som först stått på torpet och sedan på backstugan så är det troligt att detta gäller backstugan nära kvarnen.   Boende på Damlyckan, husförhören över åren 1830-34 samt 1835-1841; Torpardrängen Sven Månsson född 1808. Pigan Karin Månsdotter född 1812. Syster till Sven ovan, de var båda barn till Måns Håkansson och Elin Tufvesdotter på Härlenäs under Sänneshult. Karin överstruken i det första av husförhören utan någon hänvisning om vart hon tagit vägen. Sven är överstruken i det andra husförhöret. Även han utan någon hänvisning om vart han tagit vägen. Efter detta försvinner namnet Damlyckan i husförhören men förekommer i flera dokument från skiftena i Häradsbäck. Se kartor längst ner på sidan. I följande husförhör som är över åren 1841-1848 finns alltså inte namnet Damlyckan med men familjen som tidigare stått på Qvarntorpet står då på samma sida som Qvarntorpet men då under vad som bara benämns "backstugan". Vi tror att det bör röra sig om samma stuga som tidigare hade kallats Damlyckan. Inhyses på backstugan; Johan Bengtsson född 1798, Härlunda. Bor kvar fram till sin död 1873. hustrun Eva Andersdotter född 1802, Härlunda. Bor kvar fram till sin död 1876. Johans barn från hans första äktenskap; dottern Johanna född 1826. Flyttar till Häradsmåla 1845. dottern Karin född 1829. Flyttar till Häradsmåla 1846. gemensamma barnen; sonen Sven född 1831. Gifter sig och flyttar 1872 till syster Stina (nedan) på Aspelund under Knoxhult. dottern Stina född 1833. Flyttar 1853 till Sockenstugan, Häradsbäck. Bor senare på Aspelund under Knoxhult. sonen Håkan född 1839. Emigrerar till Amerika 1869.   Det framgår inte helt tydligt om de bodde på Qvarntorpet eller backstugan men följande står under familjen ovan; Inflyttade 1842 från en av gårdarna i Häradsbäck; Inhyses pigan Christina Persdotter född 1807, Härlunda. Död 1872. hennes son Jonas Bengtsson född 1842, Härlunda. Anteckning att han vistas på okänd ort. hennes son Magnus född 1847, Härlunda. Död 1858. I senare husförhör står de under Qvarntorpet men när Qvarntorpet upphör står de som inhyses på backstugan.   Inflyttade 1876 från torpet Bråna under Häradsbäck; Kopparslagaren Johannes Håkansson född 1843, Härlunda. Död 1884. hustrun Ingeborg Svensdotter född 1853, Härlunda. sonen Henrik född 1875, Härlunda. Död 1881. dottern Anna född 1878, död senare samma år. dottern Alma född 1879, Härlunda. dottern Christina född 1881, död 1882. dottern Frida Christina född 1882, Härlunda. I husförhörslängden över åren 1881-1893 har prästen skrivit till "Granstugan" bredvid backstugan. Ingeborg, Alma och Frida Christina flyttar 1887 till Björkeberg under Långhult. Efter detta verkar backstugan upphöra. Inget av namnen Granstugan, Damlyckan eller något endast kallat backstugan förekommer i husförhörslängden över åren 1893-1899.   [caption id="attachment_9440" align="alignnone" width="300"] Karta från Lantmäteriets historiska kartor över Häradsbäck laga skifte 1842. Damlyckan nämns bla med nr: 656-657 som "äng till Damlyckan".[/caption]   [caption id="attachment_9445" align="alignnone" width="300"] Kartan från Lantmäteriets historiska kartor. Karta Häradsbäck hemmansklyvning 1886. Damlyckan nämnd med nr: 145-148 och 167-176 som "Damlyckan åker",[/caption]