Byggnaden Tilde-Villes

under Verahult i C Slätthults rote

Detta är förmodligen stamfastigheten i Verahult. På Lantmäteriets historiska kartor från 1821 är detta den enda gården i byn och bestod då av flera byggnader.