Torpet Kvarnbacken, Gärdslenissens

under Krampanäs i E Karsemålas rote

Skylt finns Sist boende var Inga och Nils Jonsson. Torpet upphörde 1920