Kulturminnet Hällkista

under Häradsmåla i A Häradsbäcks rote

Stenkammargrav