Torpet Nabben

under Vashult i D Vashults rote

Nybyggt någongång mellan 1835-1838. Första gången namnet dyker upp i husförhörslängden över Härlunda socken är i boken över åren 1835-1841. Då benämnd "backstugan Nabben", där står också "nybygge 1837" (sista siffran ser lite märklig ut men tror det är en sjua).   Boende ca 1837-1854; Änklingen Jon Jonsson född 1791 dottern Catharina född 1821. Flyttar till Torbjörnahult 1844. dottern Elin född 1830. Flyttar som piga till gården Vashult 1848. I boken innan hade de bott på torpet Gransholm under Vashult. Det framgår inte vad som hänt men i boken över åren 1841-1848 har prästen antecknat att Jon dött på Kronobergs häktet i Växjö 1843.   Inflyttade från Björkeryd 1844; Per Månsson född 1803, Härlunda hustrun Ingeborg Nilsdotter född 1803, Härlunda dottern Sissa född 1842, Härlunda sonen Håkan född 1844, Härlunda Familjen flyttar till Örkeneds socken 1845.   Inflyttade från Björkesjömåla 1845; Per Jönsson född 1818, Härlunda hustrun Elin Svensdotter född 1819, Härlunda sonen Jöns född 1841, Härlunda dottern Ingeborg född 1844, Härlunda Familjen flyttar 1851 till torpet Nyadal under Karsemåla.   Inhyses Håkan Svensson född 1809, Jämshög hustrun Elin Persdotter född 1816, Almundsryd sonen Sven född 1835, Härlunda sonen Nils född 1837, Härlunda dottern Martha född 1838, Härlunda sonen Peter född 1840, Härlunda sonen Johannes född 1843, Härlunda dottern Katarina född 1846, Härlunda dottern Karin född 1850, Härlunda Det står inte när de flyttade in men 1851 flyttar de till Västra Torsås socken.   Inflyttade 1851; Måns Andersson född 1828, Örkened. Inflyttad från Knoxhult där han varit dräng. hustrun Johanna Nilsdotter född 1827, Härlunda. Inflyttad från gården Vashult där hon varit piga. dottern Christina född 1851, Härlunda. Död 1851. Familjen flyttar 1852 till en backstuga under Torbjörnahult.   Inhyses pigan Bengta Jonasdotter född 1823, Härlunda. Inflyttad från gården Vashult 1851 med barnen: dottern Martha född 1845, Härlunda dottern Elin född 1851, Härlunda Bengta gifter sig och flyttar med barnen 1852 till torpet Vasanäs under Vashult.   Drängen Erik Svensson född 1828, Härlunda. Inflyttad 1853 från en av gårdarna i Vashult. Flyttar 1854 återigen till en av gårdarna i Vashult.   Boende 1854-1862; Drängen Gustav Svensson född 1828, Virestads socken. Inflyttad 1854 från torpet Ängsholmen under Vashult. Anteckning att han tagit värvning 1856 i Karlskrona också något om Danmark 1859. Torpardrängen Per Bengtsson född 1828, Härlunda. Inflyttad 1859 Vinskalle där han varit dräng. Anteckning att han tagit värvning i Karlskrona 1862. I husförhörslängden över åren 1861-65, har prästen antecknat "brukas under gården 1862" vid torpet Nabben. Efter detta försvinner namnet helt men finns ändå omnämnt vid laga skifte över Vashult 1872 så möjligen revs inte huset förrän senare. Se kartan nedan.   [caption id="attachment_8352" align="alignnone" width="300"] Karta från Lantmäteriets historiska kartor. Torpet Nabben vid Vashults laga skifte år 1872. Nr. 1851 benämnt som gårdsplan till Nabben.[/caption]