Rote Bengtstorp

under Krampanäs i E Karsemålas rote

Skylt finns Bengtstorp är tidigast nämnt på 1600-talet och har under en tid varit undantaget till Krampanäs gård. Det nuvarande torpet beboddes senast av Emma Johansdotter född 1855-1949. Inköptes av Härlunda hembygdsförening 1977 och är nu en del av hembygdsgården. I anslutning till torpet finns en ryggåsstuga som var det tidigare boningshuset, detta skänktes till hembygdsföreningen 1981 av Olga och Gustav Pettersson som var de tidigare ägarna.