Torpet Stenhjertat

under Häradsmåla i A Häradsbäcks rote

Namnet Stenhjertat dyker upp första gången i Härlunda sockens husförhörslängd över åren 1841-1848. Dock har samma familj i böckerna innan denna bott på vad som då bara kallas backstugan under Häradsmåla. Mest troligt rör det sig om samma hus bara att det nu fått namnet Stenhjertat.   Boende 1830-1848: Jonas Lilja född 1799. Död 1846. Bor på torpet Bråna i boken över åren 1821-29. Bråna tillhörde vid den tiden också Häradsmåla. Men från 1830 och framåt finns han och familjen under backstugan Häradsmåla. hustrun Ingeborg Månsdotter född 1806, Virestad socken. Inflyttad därifrån till Härlunda socken 1826. Död 1841. sonen Edvald född 1827. Flyttar 1848 till torpet Petersborg under Häradsmåla. sonen Carl Johan född 1834. Flyttar ut 1853 till Knoxhult. sonen Johannes född 1836. Flyttar ut 1853 mer sidnumret är svårläst så vet inte vart han tar vägen. Prästen har antecknat "vistas borta 48  Skåne?"   Inflyttade 1845 från torpet Stubbalycke under Potteboda: Jonas Bengtsson Frisk född 1797 hustrun Johanna Ringström född 1788. Bör vara samma som barnmorskan med samma namn som arbetat i Härlunda socken. sonen Sven Johan född 1829   Boende 1849-1875: Jonas Bengtsson Frisk bor kvar med sin familj. Han avlider 1852. Sonen Sven Johan flyttar till Lindön 1851. Kommer tillbaka 1853 och flyttar ut igen 1855 till torpet Backen under Häradsmåla.   Följande familj flyttar in 1855 från Virestad socken: Anders Bengtsson född 1792 i Glimåkra, död 1872 hustrun Carin Carlsdotter född 1804 i Virestad. Utflyttad 1875 och inhyses sedan på Kronotorpet under Häradsmåla efter makens död. sonen Bengt född 1838 sonen Jonas född 1846 i Härlunda och hans hustru Kerstin Persdotter född 1843 i Härlunda. Jonas och Kerstin står som utflyttade till Getsjölund under Björkesjömåla, inget årtal angett. Efter 1875 försvinner namnet Stenhjertat i kyrkboken. På Lantmäteriets historiska kartor från en arealsavmätning över Häradsmåla 1879 omnämns tex. "Stenhjertat - ödelagd åker".