Kulturminnet Kvarn

under Vinskalle i D Vashults rote

Grund till väderkvarn, närmast rund, 7 meter i diameter och 0,3 meter hög. Fyllning av 0,3-0,6 meter stora stenar. RAÄ