Kvarnen Kvarn

under Krampamåla i G Spjutaretorps rote

Här stod tidigare en kvarn, en Skvaltkvarn fram till 1875. Hjulkvarnen byggdes några år därefter. Den kvarnen flyttades till Siggamåla. Se Siggamåla Skvaltkvarn. RAÄ. Se Fornsök för fler detaljer.