Kulturminnet Skvaltkvarn

under Krampamåla i G Spjutaretorps rote

Här stod tidigare en kvarn, en Skvaltkvarn fram till 1875. Hjulkvarnen byggdes några år därefter. Den kvarnen flyttades till Siggamåla. Se Siggamåla Skvaltkvarn. Källa: RAÄ. Se Fornsök för fler detaljer.