Torpet Kronotorpet

under Häradsmåla i A Häradsbäcks rote

Skylt saknas Första gången namnet Kronotorpet dyker upp i husförhörslängden över Härlunda socken är i boken över åren 1772-1790.   Boende ca.1770-1822; Måns Nilsson född 1741, Bor kvar tills sin död 1817. hustrun Elin Nilsdotter född 1750. Bor kvar till sin död 1819. sonen Nils född 1770 dottern Anna född 1775 dottern Maria född 1778 sonen Johan född 1781 dottern Kerstin född 1784. Flyttar 1803 till Almundsryds socken. dottern Martha född 1788. Flyttar 1815 till Almundsryds socken. Familjen hade i boken före (över åren 1751-1770) bott på vad som då kallades "Klåckaretorpet", detta namn hittas inte varken innan eller efter så kanske kan det röra sig om samma torp. Måns far bör nämligen varit klockaren Nils Eriksson född 1700 i Verahult, Härlunda socken. Han och hustrun Anna Jonsdotter står nämligen också på samma sida under "Klåckaretorpet".   Sonen Nils Månsson (ovan) bor sedan här med sin familj; hustrun Magdalena Håkansdotter född 1779 dottern Anna född 1801 dottern Maria född 1804 dottern Catharina född 1808 Skomakarlärning? Daniel Håkansson född 1788. Troligen bror till Magdalena ovan, i sådana fall barn till Håkan Holmström som bodde i Torbjörnahult. Det bör vara samma Daniel som också bor i Torbjörnahult, Vashult, Knoxhult och sedan på torpet Blädingenäs under Häradsbäck där han dör 1822. Prästen har antecknat att han flyttade till Virestad 1805. Gossen Sven Carlsson född 1804. Ev. dotterson till Måns och Elin ovan. Drängen Magnus Jönsson född 1789.   Måns Walberg född 1761. Avskedad soldat. hustrun Elin Olofsdotter född 1770 sonen Olof född 1806. sonen Bengt född 1800. Står sen som brukande dräng. Bengts hustru Ingierd Christoffersdotter född 1802.   Boende 1822-ca 1922; Inflyttade 1822 från Öja; Peter Månsson född 1792, Söraby. hustrun Catharina Nilsdotter född 1792, Herråkra. sonen Magnus född 1822. Flyttar ut igen 1823 till Sandja?   Inflyttade 1822; Bengt Bengtsson född 1801. Inflyttad från Jämshögs socken. hustrun Karin Månsdotter född 1799, Västra Torsås. Inflyttad från Virestad socken. dotter Ingierd född 1824. sonen Jöns född 1825.   Håkan Bengtsson född 1798. hustrun Eva Carlsdotter född 1807, Urshult?. Inflyttad från Urshult 1828. Död 1830. sonen Håkan född 1829. Död samma år. sonen Håkan född 1830. Död samma år.   Drängen Jöns Håkansson född 1811. Flyttar till Jämshögs socken 1829. Inhyses Bengt Jönsson född 1765. hustrun Maria Håkansdotter född 1760.   Drängen Per Jonsson född 1809. Blir sen torpare, se mer nedan. Pigan Bengta Jonsdotter född 1814. Inhyses Jon Jönsson född 1780. hustrun Elna Åkesdotter född 1782. sonen Håkan född 1808. dottern Karna född 1821?. sonen Olof född 1822. Flickan Ingjerd Jonsdotter född 1816, Virestad. Inflyttad därifrån 1831. Flickan Elin Jonsdotter född 1818, Virestad. Inflyttad därifrån 1831.   Torparen Per Jonsson (ovan) hustrun Ingrid Jonsdotter född 1814. Inflyttad från Nybygden, Västra Torsås 1838. dottern Christina född 1838. Död 1840. sonen Jonas född 1840. Familjen flyttar till torpet Petersborg under Häradsmåla 1843. Bor senare också på torpet Ugglandsryd under Häradsmåla.   Pigan Ingjerd Jonsdotter född 1808, Härlunda. Inflyttad från Almundsryds socken 1834. Flyttar 1843 till Karsemåla. Pigan Ingrid Andersdotter född 1823, Härlunda. Inflyttad från Löfhult, Skatelöv 1839. Flyttar till Björkeryd 1840.   Inflyttade från Häradsmåla 1842; Herr fanjunkare J.A. Norring född 1789, Savolax Finland. Tror J.A stod för Johannes (alternativt Johan) Abraham. Bor kvar till sin död 1869. hustrun Beata Lagerbjelke född 1792, Virestad. Bor kvar till sin död 1870. sonen Jacob Wilhelm född 1821. Flyttar 1852 till Karlsborg. dottern Wendla Britta född 1825. Bor kvar hos föräldrarna. Flyttar till Pjätteryd 1873. dottern Emma född 1829. Se mer om henne nedan. sonen Algot född 1832. Furir vid Värmlands regemente. Flyttar 1856 till Ekshärad.   Pigan Sissa Persdotter född 1830, Härlunda. Inflyttad 1848 troligen från torpet Ugglandsryd, också det under Härasmåla. Flyttar 1854 till Almundsryds socken. Pigan Signild Andersdotter född 1827. Inflyttad från torpet Björkelund under Björkeryd, flyttar tillbaka dit 1843. Pigan Lena Carlsdotter född 1823. Inflyttad från Knihult 1843. Flyttar 1845 till Ekelund. hennes son Sven född 1844. Flyttar med sin mor 1845.   Följande familj finns på en annan sida i husförhörslängden där det först stått Ugglandsryd men prästen har strukit över det och istället skrivit Kronotorpet; Inhyses Johannes Jonasson född 1814, Härlunda. Död 1849. hustrun Maria Nilsdotter född 1804, Härlunda. Mor till Sissa Persdotter ovan. Död 1860. dottern Kerstin född 1835, Härlunda. Flyttar till gården Häradsmåla 1852. sonen Johan född 1838, Härlunda. Gifter sig 1861 med pigan Maria Andersdotter nedan. De flyttar efter detta till Långasjömåla soldattorp. sonen Nils född 1841, Härlunda. Blir senare skräddare och flyttar  1872 till backstugan Sjöryd under Långasjömåla. dottern Anna född 1844, Härlunda. Flyttar till Danmark 1875.   Pigan Maria Andersdotter född 1835, Virestad. Inflyttad därifrån 1854. Gifter sig 1861 med Johan Johannesson ovan. Flyttar sedan till Långasjömåla soldattorp. Pigan Catharina Nilsdotter född 1808, Härlunda. Inflyttad 1834 från Almundsryds socken. hennes dotter Anna Persdotter född 1835, Härlunda. Drängen Sune Bengtsson född 1827, Härlunda. Kom från Knoxhult. Flyttar 1850 till Vinskalle.   Fredrik Wilhelm Ling född 1834, Källerö? Inflyttad 1859 från Amundshylte. hustrun Emma Norring (ovan) sonen Johan Peter Wilhelm född 1862, död 1862. sonen Oskar Fredrik född 1863, Härlunda dottern Hedvig Gustava född 1864, Härlunda. Familjen flyttar 1865 till Ramkvilla socken.   Pigan Bengta Andersdotter född 1841, Härlunda. Inflyttad 1858 från Knoxhult. Flyttar 1860 till Skärsjöholm under Långasjömåla. Pigan Elin Olofsdotter född 1836, Västra Torsås. Inflyttad därifrån 1857 men flyttar tillbaka igen 1858. Pigan Maria Jönsdotter född 1835, Härlunda. Inflyttar 1856 från Björkesjömåla. Flyttar till gården Häradsbäck 1857. Drängen Jonas Bengtsson född 1843, Härlunda. Inflyttad 1862 från Knihult. Flyttar 1863 till torpet Lindön under Långasjömåla. Pigan Elin Nilsdotter född 1847, Härlunda. Inflyttad 1865 från torpet Sjöholmen under Vashult. Flyttar 1871 till Björkesjömåla.   Det står inte när de flyttade tillbaka men först har de brukat en del av gården Häradsmåla och sedan har prästen skrivit till Kronotorpet över deras namn; Johan Johannesson (samma som ovan). Flyttar till Visseltofta 1908. hustrun Maria Andersdotter (samma som ovan). Död 1889. dottern Augusta född 1864, Härlunda. Se mer nedan. fosterson Wilhelm Fritz Christian född 1872, Cambs Mecklenburg. Flyttar 1881 till backstugan Sjöryd under Långasjömåla. Kommer tillbaka igen därifrån 1886. Flyttar 1895 till Taxinge, Nyköping. Inhyses änkan Carin Carlsdotter född 1804, Virestad. Inflyttad från torpet Stenhjertat under Häradsmåla 1875. Död 1887.   Inflyttad 1891 från Bråna under Häradsbäck; Johan Adolf Abrahamsson född 1872, Stockholm hustru Augusta Johansdotter (samma som ovan) dottern Charlotta Josefins Maria född 1891, Härlunda. Död 1896.   Inflyttad 1898 från Långaslätt under Långasjömåla; Karl Johan Magnusson född 1865, Härlunda. Död 1910. hustrun Ida Sofia Månsdotter född 1869, Almundsryd. Flyttar 1917 till Hårdahult.   Emilia Aronsdotter född 1884, Härlunda. Inflyttad 1894 från Dalhemmet under Bromåla med sonen Josef Gotthard Emanuel född 1896. Död 1897. Flyttar till Almundsryd 1898. Pigan Katarina Magnidotter född 1840, Skatelöv. Inflyttad 1896 från torpet Kibboström under Björkeryd. Flyttar 1902 till Bastekulla under Husjönäs. Inhyses Karl Vilhelm Karlsson född 1894, Amerika. Inflyttad från Björkeryd 1902. Flyttar 1917 till Hasselbacken under Långhult.   Inflyttade 1910 från torpet Karlstorp under Gäddegölshult; Arrendatorn Nils Johan Andersson född 1881, Härlunda. Död 1919. hustrun Nanny Matilda Karlsson född 1884 i Almundsryd. dottern Astrid Linnea född 1911, Härlunda. dottern Edla Maria född 1912, Härlunda. Död 1919. sonen Johan Ernst Alexis född 1914, Härlunda sonen Karl Anders Egon född 1915, Härlunda. Död 1916. dottern Greta Matilda född 1917, Härlunda Nanny Matilda gifter om sig med August Jonasson född 1878, Virestad. Inflyttad därifrån 1921.   Vidare läsning om Kronotorpet finns på Lunds universitets folkminnesarkiv; https://luf.ht.lu.se/SerM/04001-04500/M%204401%20s%201-5%201%20st%20foto.pdf   [caption id="attachment_7997" align="alignnone" width="300"] Karta från Lantmäteriets historiska kartor. Häradsmåla 1879.[/caption]