Kulturminnet Tjärränna 3

under Knihult i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Tjärränna, 12 m l (NV-SÖ), 2,5 m br och intill 0,5 m dj. SÖ om rännan är ett bröste, 0,6 m h och 0,4 m br. SÖ om bröstet är en urtappningsgrop, 1,5 m diam och 0,8 m dj.