Kulturminnet Gränssten

under Billarp i C Slätthults rote

Gänssten/Remsten. På bilden nedan syns den stora gränsstenen som utmärker gränsen mellan Skåne och Småland eller längre tillbaka gräns mellan Danmark och Sverige. Stenen har en diameter på c:a 3 meter och en höjd på c:a 1,7 meter och är belägen vid sjön Sandörens sydvästra strand. Källa: RAÄ Fornsök.