Kulturminnet Tjärränna 2

under Häradsbäck i A Häradsbäcks rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Tjärränna, 8 m l (NNV-SSÖ), 2-2,5 m br (avsmalnande i ändarna) och 0,5 m dj. I N änden ett övermossat bröst, 0,3 m h. Omdedlbart N om bröstet är en urgrävning för avtappningsränna, 1 m l (NNV-SSÖ), 0,5 m br och 0,2 m dj, som mynnar i en avtappningsgrop, närmast rund, 1 m diam och 0,6 m dj.