Torpet Marieberg

under Häradsbäck i A Häradsbäcks rote

Ingen skylt. Namnet Marieberg dyker upp i Härlunda sockens husförhörslängd i boken som är över åren 1871-1875. Där står då "huslägenhet Marieberg".   Enligt Lantmäteriets historiska kartor avsöndras torpet från huvudgården 1879. Köpare var då komminister Lindblad. Se mer om honom nedan.   Boende mellan ca. 1871 - 1890; Det framgår inte när huset byggdes men följande står i husförhörslängden 1866-1870 på en av gårdarna i Häradsbäck och i husförhörslängden över åren 1871-1875 är Marieberg tillagt över deras namn; Änkan Maria Svensdotter född 1801, Härlunda. Bott på en av gårdarna i Häradsbäck som hennes son Sven övertog. Död 1871. "eges av" Karin Wigstrand (född Persdotter) född 1838, Härlunda. Dotter till Maria ovan. Anteckning att hon varit gift med skilt sig. Flyttar till Virestads socken 1878. Karins dotter Vendela Charlotta Maria född 1859, Tutaryd. Död 1876. Karins fosterdotter Emma Lovisa Pettersson född 1867, Härlunda. Inflyttad från Långhult 1872. Står sen som fosterdotter till paret Lindblad nedan. Emigrerar till Amerika 1882. "Boende" komminister Gustav Ansgarius Lindblad född 1838, Byarum Jönköping. Flyttar till Amundshylte 1873, kommer tillbaka därifrån igen men inget datum angett för detta. Pigan Bengta Andersdotter född 1840, Härlunda. Inflyttad från Knoxhult 1872. Flyttar till Amundshylte 1873, kommer tillbaka därifrån igen senare samma år. Flyttar till en annan av gårdarna under Häradsbäck 1879.   Lindblad gifter sig med Ida Constantia Chytraeus född 1845, Algutsboda. Inflyttad därifrån 1878. Tillsammans får de barnen; dottern Olga Johanna Ulrika född 1879, Härlunda. dottern Lydia Ida Gustava född 1880, Härlunda. sonen Josef Nathanael född 1881, Härlunda. sonen Martin Gabriel född 1883, Härlunda, dottern Helga Ansgaria Constantia född 1886, Härlunda. I husförhörslängden över åren 1881-1893 så står att familjen flyttar till Femsjö 1886 och att Marieberg "eges av G.A Lindblad i Femsjö sedan 1878."   Inhyses fd. lantmätaren Olof Chytraeus född 1810, Älmeboda. Inflyttad från Algutsboda 1878. Död 1881. Pigan Emma Andersdotter född 1859, Algutsboda. Inflyttad därifrån 1878. Flyttar tillbaka till Algutsboda igen 1879. Pigan Bengta Carlsdotter född 1854, Härlunda. Inflyttad från Virestads socken 1879. Gifter sig och flyttar till Västra Torsås socken 1885. Pigan Christina Jönsdotter född 1853, Härlunda. Inflyttad 1881 troligen från Rosenholm under Långhult då hon står listad som dotter där. Flyttar till Rosenholm under Långhult 1882, men kommer tillbaka därifrån igen 1884. Flyttar åter till Rosenholm 1886. Pigan Ingrid Johannesdotter född 1864, Härlunda. Inflyttad från Karsemåla 1882. Flyttar tillbaka dit igen 1883. Pigan Sofia Svensdotter född 1861, Härlunda. Inflyttad från Ellagölsmåla men inget år angett. Flyttar till en av gårdarna i Häradsbäck 1884. Barnmorskan Karolina Löfgren född 1858, Skatelöv. Inflyttad från Sockenstugan 1889 tillsammans med dottern; barnhusbarnet Olga Emilia Löfgren född 1885, Stockholm. De flyttar tillsammans 1890 till Knoxhult. De flyttar tillbaka hit igen senare, se mer längre ner.   Komminister Karl Anders Erik Hjertström född 1845, Jönköping. Inflyttade från Vrigstad 1886. "Änkefru" Elin Hjertström (född Andersson?) född 1819, Malmbäck. Inflyttad från Gränna? Orten svårläst och datum är inte angett. Bör vara mor till Karl Anders Erik ovan. Båda flyttar till Hjelmseryd 1887. Karl Anders Erik kommer tillbaka till Härlunda 1897 från Södra Solberga men bor sen på prästgården.   Boende 1890-> Inflyttade från Häradslund under Häradsbäck 1890; Skomakaren Johan Magnus Svensson född 1863, Härlunda. hustrun Ingrid Andersdotter född 1863, Ingaberga Kristianstad. sonen Karl Alfred född 1891, Härlunda. sonen Sven Gustav född 1893, Härlunda. sonen August Erhard född 1895, död 1896. dottern Gunilla Teresia född 1896, Härlunda. dottern Augusta Sofie född 1897, Härlunda. dottern Ester Eleonor född 1899, Härlunda. Familjen blir arrendatorer för prästgården och flyttar 1899. Först står de då på samma sida som prästen med familj i husförhörslängden  1893-1899 men i församlingsboken över åren 1900-1908 står de på en egen sida. Troligtvis bor de då i "arrendatorbostaden". 1903 flyttar familjen till Hjortsberga.   Inflyttade från Ryadal under Häradsbäck 1890; Jöns Karlsson född 1812, Härlunda. Död 1906. hustrun Märta Danielsdotter född 1842, Almundsryds socken. Bor kvar som inhyses änka fram till 1925 då hon flyttar till Björkesjömåla.   Drängen Bengt Magni Johansson född 1879, Härlunda. Inflyttad 1893 från torpet Getsjöberg under Björkesjömåla. Flyttar med familjen ovan 1899.   Inflyttade 1903 från Knoxhult; Barnmorskan Karolina Löfgren född 1858, Skatelöv. Samma Karolina som bott här tidigare. Hennes fosterbarn; dottern Ingeborg Maria Bergh född 1883, Ljungby. Flyttar till Skeberga? 1903. dottern Olga Emilia Bergh född 1885, Stockholm. Samma Olga Emilia som bott här tidigare. Flyttar till Nottebäck 1907. dottern Märta Maria född 1895, Härlunda. Flyttar till Blekinge 1904. sonen Arne född 1902, Härlunda. Karolina och Arne flyttar 1907 till Fridshult under Häradsbäck.   Inflyttade 1905 från Hårdahult; Änkan Matilda Petersdotter född 1855, Knihult Härlunda. Död 1908. hennes son Ernst Vilhelm Magnusson född 1888, Härlunda. Emigrerar till Amerika 1907. hennes son Gustav Hilding Johansson född 1896, Härlunda. Står ett tag som ägare fast boende i Amerika. Det framgår inte när han kommer tillbaka hit igen, men står som utflyttad 1913 till Amerika.   Pigan Hanna Magnidotter född 1847, Urshult. Inflyttad 1907 från Häradsmåla. Död 1916.   Inflyttade 1908 från Virestad; Inhyses, Peter Olof Persson född 1861, Härlunda. hustrun Johanna Håkansdotter född 1863, Härlunda. Paret flyttar 1910 till Fridshult under Häradsbäck.   Inflyttade 1911 från Virestad; Arrendatorn Jöns Håkansson född 1850, Härlunda. Död 1922. hustrun Katarina Andersdotter född 1848, Urshult. Flyttar till Virestad 1925.   Änkan Karin Persdotter född 1851, Härlunda. Inflyttad 1917 från Långhult. Flyttar tillbaka igen 1920.   Inflyttade 1920 från en av gårdarna i Häradsbäck; Lägenhetsägare och handlaren, Henrik Mauritz Olsson född 1878, Härlunda. hustrun Hilda Karolina Olofsdotter född 1895, Härlunda. sonen Kjell Folke född 1917, Härlunda. sonen Elis Bertil född 1920, Härlunda.