Torpet Erikatäppet

under Vashult i D Vashults rote

Eventuellt samma torp som det som hetat Vasanäs.