Torpet Vasanäs (Erikatäppet)

under Vashult i D Vashults rote

Ingen skylt Även kallats "Erikatäppet" Första gången namnet Vasanäs dyker upp i husförhörslängden över Härlunda socken är i boken över åren 1811-1820. Där står det "backstugan" överst på sidan med två personer som båda flyttar ut 1812 och sedan några rader ner är "Wasanäs"tillagt ovanför familjens namn. Vi vet därför inte om Vasanäs var samma som den enbart kallat backstugan eller om familjen flyttade från backstugan till Vasanäs.   Boende mellan ca. 1811-1874; Det framgår inte när de flyttade in men tidigare har familjen funnits med i husförhören på Sockenstugan under Häradsbäck; Klockaren Per Jönsson född 1770. Död 1833. hustrun Kerstin Månsdotter född 1774 sonen Johannes född 1797. Död 1820. dottern Catharina född 1800. Bor kvar som inhyses piga fram till 1849 då hon flyttar till en backstuga under Långhult. sonen Nils född 1803 dotter Christina född 1807. Flyttar 1824 till Jämshögs socken. sonen Georg född 1817   Drängen Magnus Jönsson född 1789 Änklingen Christopher? Arbman? född 1800 son (hans son?) Nils Gabriel född 1824  Håkan Månsson född 1815. Anteckning; Död (drunknad) 1839. Sune Sunesson född 1803   Inhyses, Måns Håkansson född 1781, Almundsryds socken. Död 1840. hustrun Elin Tufvesdotter född 1786, Västra Torsås socken. Död 1851. dottern Maria född 1824, Virestads socken. Flyttar 1842 till gården Vashult. Barnbarnet Bengta Persdotter född 1839, Härlunda. Inflyttad från gården Vashult 1844. Anteckning; "Då modern Karin Månsdotter flyttade till Asarum antogs detta barn av mor modern Elin Tufvesdotter". Efter Elins död flyttar hon 1851 till sin mor på Brinkatorpet under Vashult. Troligtvis föräldrar och syster till Håkan ovan och eventuellt även Sven nedan. Torpar drängen Sven Månsson född 1808. Flyttar 1846 till Karlshamn.   Inflyttade 1842 från Häradsbäcks soldattorp; Inhyses, fd. soldaten Jöns Andersson Dahl född 1770. Död 1844. hustrun Bengta Svensdotter född 1774. Död 1853. Inhyses pigan Ingrid Svensdotter född 1769. Död 1844.   Torpar drängen Per Johannesson född 1819. Inflyttad 1845 från gården Vashult och flyttar tillbaka igen 1846.   Inflyttade 1846 från torpet Stubbalycke under Potteboda; Erik Haraldsson född 1800, Härlunda. Bor kvar som inhyses fram tills sin död 1871. hustrun Ingjerd Börjesdotter född 1800, Härlunda. Bor kvar som inhyses fram tills sin död 1870. dottern Maria Eriksdotter född 1823, Härlunda. Inflyttad 1846 från Slätthult. Står först som torpare men gifter sig och flyttar 1851 till torpet Skärfudden under Vashult. dottern Ingjerd Eriksdotter född 1831, Härlunda. Inflyttad 1851 från Långasjömåla. Brukar torpet. Flyttar till Västra Torsås 1869 men kommer tillbaka hit igen 1870. Marias dotter Kerstin Jönsdotter född 1846, Härlunda. Flyttar med sin mor 1851 till Skärfudden under Vashult. Ingjerds son Peter Johan Persson född 1863, Härlunda   Inhyses, fd. soldaten och änklingen Johan Walberg född 1787. Inflyttad 1851 från en backstuga under Vashult. Död 1856.   Inflyttade 1852 från torpet Nabben under Vashult; Inhyses pigan Bengta Jonasdotter född 1823, Härlunda hennes dotter Martha född 1845, Härlunda hennes dotter Elin född 1851, Härlunda De flyttar 1859 till Knoxhult.   Ingjerd Eriksdotter (ovan) är den sista som brukar torpet. Hon flyttar med sin son till en backstuga under Brändetorp 1874. Det står då "brukas under gården" på Vasanäs och efter detta försvinner namnet helt. I dokumenten på Lantmäteriets historiska kartor från Vashults laga skifte 1872 står det att ena delägaren i norregården ska utflytta och såsom vederlag för detta bör norregårds åboar lämna Vasanästorpet med den hagmark som är väster därom. Det står också att Ingjerd återlämnade torpkontrakten för "Vasanästorpet" som var utgivit av Gustav Nilsson 28 juni 1845 men tillträdelserätt 25 mars 1846 på 49år. Det nämns att ha då ska gottgöra henne för detta och det beslutades att vederlagsjord skulle utsättas i fig. 569,570 och 571 med därtill belägna äng. Om detta gjordes vet vi inte men hon flyttar till en annan backstuga under Brändetorp så efter detta lämnar hon Vashult.   [caption id="attachment_8454" align="alignnone" width="300"] Karta från Lantmäteriets historiska kartor. Norra husen och torpet Vasanäs vid Vashults laga skifte år 1872. Vasanäs benämns bla med nummer 218-225.[/caption]