Backstugan Skofettadaskens

under Verahult i C Slätthults rote

Exakta läget lite osäkert, kan skilja ett tiotal meter. Detta var egentligen inget torp/backstuga utan snarare en koja, på endast några m².