Kulturminnet Lindehall (Gränssten)

under C2 Bromåla i C Slätthults rote