Kulturminnet Lindehall (Gränssten)

under Bromåla i C Slätthults rote